„MOJA ČISTOĆA“ je personalizirana on-line usluga ČISTOĆE d.o.o. – ZADAR koju mogu koristiti svi korisnici usluga iz skupine kućanstava.

Jednostavnom registracijom na uslugu korisniku se omogućuju uvid u njegove račune, stanje duga, raspored odvoza otpada (komunalni otpad, papir, plastika) te odabir načina primanja računa (elektronički ili papirnati račun).

Podatci potrebni za registraciju su OIB i šifra kupca nositelja plaćanja, a vidljivi su na svakom računu Čistoće d.o.o. – Zadar.